black rose collection

THE SPRING COLLECTION

look at her collection

No.06 collection

shine your light collection

NEW COLLECTION

Sự xa xỉ của CHANCOS ở đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn mang giá trị về tinh thần. Để hoàn thiện được một bộ trang phục hoàn toàn thủ công thì những nghệ nhân của chúng tôi phải mất đến hàng trăm giờ lao động miệt mài và cần một số lượng nhân công rất lớn. Ở thượng tầng phù phiếm, CHANCOS muốn dùng “phép thuật” từ chính đôi bàn tay của những nghệ nhân Việt Nam hiện thực                     hóa màu chì trên giấy của những bản thiết kế độc đáo. Tùng Luxury

Xem thêm